Oglas za posao

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
uposlenika zanimanja
OPERATER na presi – 1 izvršioc

Potrebna znanja i kvalifikacije:
Posebna stručna sprema:
a) stepen…SSS
b) škola…...Opći ili tehnički (ekonomija, mašinstvo….)
c) smjer…...metalski (prednost)
- Radno iskustvo….DA
- Posebna znanja…...Poznavanje materijala, poznavanje tehnološkog postupka savijanja, čitanje tehničkog crteža.
- Probni rad ...DA

Opis posla i zahtjevi radnog mjesta:
- Vrši operacije savijanja po radnom nalogu
- Vrši dopremu materijala za savijanje
- Vrši otpremu gotovih proizvoda/poluproizvoda do otpremne rafe/palete
- Odgovoran je za tačnost mjera obradka (po tehničkom crtežu)
- Obavezuje se na označavanje gotovih proizvoda (dimenzija, kvalitet, kupac - deklaracija)
- Obavezuje se evidentirati realizovane radne naloge (vrijeme obrade, datum realizacije, broj ulaza repromaterijala i dr.)
- Obavezuje se na dnevno održavanje čistoće radnog mjesta
Radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca

Kandidati su dužni prijavu sa biografijom (CV) i ostalom dokumentacijom dostaviti lično u sjedište firme “SARAČEVIĆ” d.o.o. Tešanj na adresu: Poslovna zona „Vila“ br.1 ili skeniranu dokumentaciju putem e-mail adrese: amina@saracevic.ba , midhat@saracevic.ba

U slučaju prijema u radni odnos obavezno je priložiti:
- Ljekarsko uvjerenja

Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Kandidati koji budu ispunjavali uslove biće pozvani na razgovor o čemu će svako pojedinačno biti informisan od strane poslodavca.

Tešanj, 02.12.2020.

Direktor
Enes Omahić, dipl.oec.

Share:
Top