Oglas za prijem u radni odnos

uposlenika zanimanja

CNC PROGRAMER – 1 izvršilac

Potrebna znanja i kvalifikacije:

Posebna stručna sprema:
a) stepen…SSS
b) škola…...Tehnička ili opća (mašinstvo, ekonomija….)
c) smjer…... Mašinski tehničar (prednost)

- Radno iskustvo….DA
- Posebna znanja…..Rutinsko razumijevanje tehničkih crteža, Izrada tehničkih crteža na osnovu uzorka, Rad na računaru, Rad u aplikaciji AutoCAD, Poznavanje engleskog jezika, Vozačka dozvola „B“ kategorije, SPOSOBNOSTI: komunikativnost, fleksibilnost, istrajnost, kreativnost
- Probni rad ...DA

Opis posla i zahtjevi radnog mjesta:
- Prima upita i daje ponude
- Prihvata narudžbe kupaca
- Kreira programski kod i otvara radni nalog
- Prati tehničke standarde iz područja rada tehničke pripreme
- Održava red i čistoću radnog mjesta (5S)
- Izvještava o svom radu neposrednog rukovodioca
- Radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca

Kandidati su dužni prijavu sa biografijom (CV) i ostalom dokumentacijom dostaviti lično u sjedište firme “SARAČEVIĆ” d.o.o. Tešanj na adresu: Poslovna zona „Vila“ br.1 ili skeniranu dokumentaciju putem e-mail adrese: amina@saracevic.ba, midhat@saracevic.ba U slučaju prijema u radni odnos obavezno je priložiti: - Ljekarsko uvjerenja Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Kandidati koji budu ispunjavali uslove biće pozvani na razgovor o čemu će svako pojedinačno biti informisan od strane poslodavca.

Tešanj, 25.08.2020.

Direktor
Enes Omahić, dipl.oec.

Share:
Top