OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

uposlenika na poslovima

ODRŽAVANJA – 1 izvršilac

Potrebna znanja i kvalifikacije:
Posebna stručna sprema:
a) stepen…SSS
b) škola…...Tehnička (Elektro struke, automehaničar)
- Radno iskustvo….DA (u oblasti održavanja)
- Posebna znanja….Poznavanje rada na računaru (MS Excell, MS Word), Preciznost, tačnost, dobra organizovanost, Visok stepen odgovornosti, pouzdanost, predanost, Vozačka dozvola „B“ kategorije, SPOSOBNOSTI: komunikativnost, fleksibilnost, istrajnost, kreativnost
- Probni rad ...DA

Kandidati su dužni prijavu sa biografijom (CV) i ostalom dokumentacijom dostaviti lično u sjedište firme “SARAČEVIĆ” d.o.o. Tešanj na adresu: Poslovna zona „Vila“ br.1 ili skeniranu dokumentaciju putem e-mail adrese: amar@saracevic.ba, midhat@saracevic.ba


Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Kandidati koji budu ispunjavali uslove biće pozvani na razgovor o čemu će svako pojedinačno biti informisan od strane poslodavca.

Tešanj, 15.08.2022.

Direktor
Enes Omahić, dipl.oec.

Share:
Top