Oglas za prijem u radni odnos

uposlenika na poslovima u sektoru
TEHNIKE (Menadžer prodaje / komercijalista) – 1 izvršioc

Potrebna znanja i kvalifikacije:
Posebna stručna sprema:
a) stepen…SSS/VSS
b) škola…...Opća ili tehnička (Ekonomija, Mašinstvo)

- Probni rad….........DA
- Radno iskustvo….DA (Prodaja/Komercijala)
- Poznavanje domaćeg i regionalnog tržišta
- Komunikativnost i izražene pregovaračke vještine
- Proaktivan pristup i samostalnost u izvršavanju poslova
- Poznavanje rada na računaru (MS Office)
- Vozačka dozvola B kategorije

Opis posla i zahtjevi radnog mjesta:
- Obilazak kupaca na teritoriji BiH
- Istraživanje tržišta i pronalaženje novih kupaca
- Praćenje aktivnosti konkurencije na tržištu
- Praćenje i rad na unapređenju izloženosti proizvoda
- Davanje prijedloga za razvoj poslovanja s kupcima
- Odgovornost za realizaciju plana prodaje
- Odgovornost za naplatu potraživanja
- Pravljenje izvještaja o radu na terenu i plana obilaska klijenata
- Drugi poslovi po nalogu rukovodioca sektora

Kandidati su dužni prijavu sa biografijom (CV) i ostalom dokumentacijom dostaviti lično u sjedište firme “SARAČEVIĆ” d.o.o. Tešanj na adresu: Poslovna zona „Vila“ br.1 ili skeniranu dokumentaciju putem e-mail adrese: amina@saracevic.ba, midhat@saracevic.ba,

U slučaju prijema u radni odnos obavezno je priložiti:
- Ljekarsko uvjerenja

Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Kandidati koji budu ispunjavali uslove biće pozvani na razgovor o čemu će svako pojedinačno biti informisan od strane poslodavca.

Tešanj, 24.06.2021.
Direktor
Enes Omahić, dipl.oec.

Share:
Top