PROVEDEN RECERTIFIKACIJSKI AUDIT ISO 9001 I 14001

U firmi SARAČEVIĆ DOO, 20.12.2019 godine proveden je certifikacijski audit od strane certifikacijske kuće TUV NORD CERT GMBH prema procedurama auditiranja i certifikacije u skladu sa zahtjevima dva međunarodna standarda: standardom kvaliteta (9001) i standardom okolinske zaštite (14001).

Nakon sprovedenog audita, članovi komisije su ocijenu predstavili Menadžmentu kompanije i potvrdili da je SARAČEVIĆ DOO pozitivno ocijenjena te su istakli kontinuiran napredak u usklađenosti zahtjeva standarada i procesa u firmi SARAČEVIĆ DOO.

Čestitamo našim uposlenim, zahvaljujemo našim kupcima i obećavamo nastavak pozitivnog trenda.

MTS

Share:
Top