OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

uposlenika na poslovima u sektoru
LOGISTIKE (vozač motornih vozila) – 1 izvršioc

Potrebna znanja i kvalifikacije:
Posebna stručna sprema:
a) stepen…SSS
b) škola…...Saobraćajna (vozač motornih vozila)
- Radno iskustvo….DA (na )
- Posebna znanja….Upravljanje viljuškarom,
- Preciznost, tačnost, dobra organizovanost, visok stepen odgovornosti , pouzdanost, predanost,
- SPOSOBNOSTI: samoinicijativnost, proaktivnost, komunikativnost, fleksibilnost, istrajnost, kreativnost, sposobnost rada pod pritiskom
- Probni rad ...DA

Kandidati su dužni prijavu sa biografijom (CV) i ostalom dokumentacijom dostaviti lično u sjedište firme “SARAČEVIĆ” d.o.o. Tešanj na adresu: Poslovna zona „Vila“ br.1 ili skeniranu dokumentaciju putem e-mail adrese: amina@saracevic.ba, salih@saracevic.ba


Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Kandidati koji budu ispunjavali uslove biće pozvani na razgovor o čemu će svako pojedinačno biti informisan od strane poslodavca.

Tešanj, 16.03.2022.
Direktor
Enes Omahić, dipl.oec.

Share:
Top