Oglas za prijem u radni odnos

Uposlenika na poslovima u sektoru

LOGISTIKE (prijem / skladište / otprema) – više izvršioca

Potrebna znanja i kvalifikacije:
1. Posebna stručna sprema:
a) stepen…SSS
b) škola…...Opći ili tehnički ( mašinstvo, ekonomija….)
c) smjer…...metalski (prednost)

2. Posebna stručna sprema:
a) stepen… SSS (KV / VKV)
b) škola….. Tehnička/Strukovna

- Radno iskustvo….DA
- Posebna znanja…...Poznavanje materijala, poznavanje tehnološkog postupka izrade, poznavanje softvera za upravljanje CNC mašinama.
- Poznavanje materijala, upravljanje viljuškarom, upravljanje dizalicom (kranom)
- Probni rad ...DA


Kandidati su dužni prijavu sa biografijom (CV) i ostalom dokumentacijom dostaviti lično u sjedište firme “SARAČEVIĆ” d.o.o. Tešanj na adresu: Poslovna zona „Vila“ br.1 ili skeniranu dokumentaciju putem e-mail adrese: salih@saracevic.ba , midhat@saracevic.ba


Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Kandidati koji budu ispunjavali uslove biće pozvani na razgovor o čemu će svako pojedinačno biti informisan od strane poslodavca.

Tešanj, 08.06.2022.

Direktor
Enes Omahić, dipl.oec.

Share:
Top