OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

uposlenika na poslovima u sektoru „SERVIS CENTAR“
TEHNIČKA PRIPREMA PROIZVODNJE – 1 izvršilac

Potrebna znanja i kvalifikacije:
Posebna stručna sprema:
a) stepen…VSS ili SSS (sa iskustvom na poslovima Tehničke pripreme proizvodnje)
b) škola…...diplomirani inžinjer mašinstva, inžinjer mašinstva, tehničar mašinstva
- Radno iskustvo….DA (U oblasti tehničke pripreme proizvodnje)
- Posebna znanja….Odlično poznavanje rada na računaru (SolidWorks,SolidCAM,AutoCAD, MS Office),
- Preciznost, tačnost, dobra organizovanost, Visok stepen odgovornosti , pouzdanost, predanost,
- SPOSOBNOSTI: samoinicijativnost, proaktivnost, komunikativnost, fleksibilnost, istrajnost, kreativnost, sposobnost rada pod pritiskom
- Vozačka dozvola „B“ kategorije
- Probni rad ...DA

Kandidati su dužni prijavu sa biografijom (CV) i ostalom dokumentacijom dostaviti lično u sjedište firme “SARAČEVIĆ” d.o.o. Tešanj na adresu: Poslovna zona „Vila“ br.1 ili skeniranu dokumentaciju putem e-mail adrese: amar@saracevic.ba, midhat@saracevic.ba

Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Kandidati koji budu ispunjavali uslove biće pozvani na razgovor o čemu će svako pojedinačno biti informisan od strane poslodavca.

Tešanj, 02.09.2022.
Direktor
Enes Omahić, dipl.oec.

Share:
Top