Osposobljavanje uposlenika - ključni faktor uspjeha firme SARAČEVIĆ

Kompanija SARAČEVIĆ slijedi zahtjeve međunarodnog standarda i konteksta te shvata da je osposobljavanje uposlenih jedan od ključnih faktora uspjeha. Pored osposobljavanja rukovodstva (članova Mendažment tima Saračević) razvija se sličan model i za uposlene.

U toku je osposobljavanje za korištenjem nekih standardnih softverskih aplikacija koje omogućuju kreiranje interaktivnih izvještaja na osnovu selektovanih podataka. Usvajanje novih znanja je direktno povezano sa primjerima iz sopstvene prakse kompanije SARAČEVIĆ i neposredno vodi razumijevanju akcija stalnih poboljšanja a na osnovama analize iz historije podataka svih transakcija koje su se dogodile.

Share:
Top