VAŠ PREPOZNATLJIV PARTNER

Hardox® Wearparts je svjetska mreža centara za usluge servisiranja habanja. Mi pružamo potrošne dijelove i rješenja za habanje koja drže industrije u pokretu sa optimiziranom produktivnošću i vijekom trajanja.

Naša lokacija

Saračević d.o.o. je ovlašteni partner firme SSAB, Švedska za Bosnu i Hercegovinu i HARDOX® WEARPARTS partner koji je osposobljen za proizvodnju dijelova od Hardoxa® prema zahtjevima kupca kao i identifikaciju problema na dijelovima koji su izloženi velikom habanju.

Najčešća područja primjene su betonare, reciklaže, rudnici, kamenolomi, termoelektrane, peletare, putne službe, specijalna komunalna vozila i drugo. Ugradnjom dijelova od Hardox® materijala povećava se životni vijek, smanjuju nepotrebni prekidi u radu i smanjuju ukupni troškovi održavanja.

Saračević d.o.o. ima terenski servis pod nazivom: Hardox® radionica. Naši stručnjaci su osposobljeni da na licu mjesta utvrde preostali vijek trajanja nekog potrošnog elementa/dijela, i predlože poboljšano rješenje kao i najbolji termin zamjene. Uz to, firma Saračević d.o.o. ima punu tehničko-tehnološku podršku timova stručnjaka firme SSAB, Švedske.