Tko smo mi?

Saračević d.o.o. je privatno preduzeće registrovano za promet na veliko proizvodima i poluproizvodima crne i obojene metalurgije. Osnovano je krajem 2002. godine i trenutno ima 60 uposlenih. Firma Saračević d.o.o. od svog osnivanja nastoji da kontinuirano osposobljava svoje ljudske i mašinske resurse da bi odgovorila potrebama i zahtjevima kupca.

about-pic

Počela je sa prometom roba široke potrošnje da bi se od 2007. godine počela specijalizirati za promet proizvodima crne i obojene metalurgije. Istražujući potrebe kupaca Saračević d.o.o. odlučuje da stvara uvjete za isporuke dijelova od metala u obliku, količini i vremenu koje kupac traži pa kupuje prve pile za rezanje i obezbjeđuje transportna sredstva za dostavu.

Trenutno težište u poslovanju je na prometu i proizvodnji dijelova od specijalnih čelika visokih mehaničkih osobina otpornih na habanje kao što je HARDOX®, ali i ostali proizvoda SSAB grupacije. Firma je od 20.01.2012. godine jedini certificirani HARDOX® WEARPARTS partner u BiH. Izrada dijelova od ovih materijala iziskivala je i instaliranje novih kapaciteta kao što su gasni i plazma rezači, obrada bušenjem i glodanjem. Pored ispunjenja zahtjeva kvaliteta dijelova Saračević d.o.o. nastoji da ispuni i specifične zahtjeve kupaca kao što je vrlo kratak rok isporuke, dostava proizvoda kupcu i da pri tome bude konkurentna.

Tako proizvodnja u Saračević d.o.o. ostvaruje isporuke koje kupac traži u satima, a ne danima. Na taj način proizvod dobiva sva obilježja proizvoda-usluge. Upravo iz tih razloga Saračević d.o.o. ulaže velike napore u osposobljavanje ljudskih i mašinskih resursa za ovakav vid proizvodnje i uspijeva ispunjavati ovakve zahtjeve i ostvarivati stalni rast proizvodnje dijelova.

Danas pored veleprodaje i maloprodaje materijala posjedujemo proizvodni pogon sljedećih tehnološko-proizvodnih mogućnosti:
  • Rezanje materijala skidanjem strugotine( pile za rezanje)
  • Sječenje materija gasom (fiber i CO2 laser, plazma rezači, gasno sječenje)
  • Obrada materijala skidanjem strugotine (obradni centri, glodalice)
  • Obrada plastičnom deformacijom (presa za savijanje)

Zavisno od zahtjeva tržišta u pogledu novih tehničkih zahtjeva i većih količina Saračević d.o.o. će i dalje ulagati u opremu i ljudske resurse kako bi mogla ostvariti te zahtjeve.

Top