Kontaktirajte nas
Gdje se nalazimo?

Kontakt informacije

SARAČEVIĆ d.o.o
Poslovna zona Vila br. 1 74260 Tešanj, Bosna i Hercegovina
+387(0)32 654-600
+387(0)32 656-091
info@saracevic.ba

Prodaja, nabava i marketing

Admir Saračević, rukovodilac
+387(0)32 654-600
+387(0)61 623-924
+387(0)32 656-091
admir@saracevic.ba
Nermin Huselja, prodaja/nabava menadžer
+387(0)32 654-600
+387(0)62 342-872
+387(0)32 656-091
nermin@saracevic.ba
Nadina Hotić, servis kupca
+387(0)32 654-600
+387(0)61 108-470
+387(0)32 656-091
nadina@saracevic.ba
Alija Katardžić, servis kupca
+387(0)32 654-600
+387(0)62 980-735
+387(0)32 656-091
alija@saracevic.ba
Azra Mehuljić, servis kupca
+387(0)32 654-600
+387(0)61 500-995
+387(0)32 656-091
azra@saracevic.ba
Jasmina Braković, servis kupca
+387(0)32 654-600
+387(0) 61 919-065
+387(0)32 656-091
jasmina@saracevic.ba

Tehnologija i razvoj

Servis centar

Midhat Škapur, rukovodilac
+387(0)32 656-092
+387(0)62 946-432
+387(0)32 656-091
midhat@saracevic.ba
Amel Saračević, projekt menadžer
+387(0)32 656-092
+387(0)61 918-558
+387(0)32 656-091
amel@saracevic.ba
Mehmed Nakić, projekt menadžer
+387(0)32 656-092
+387(0)32 656-091
mehmed@saracevic.ba
Samir Sinanović, projekt menadžer
+387(0)32 656-092
+387(0)61 736-864
+387(0)32 656-091
samir@saracevic.ba
Zineta Saračević, servis kupca
+387(0) 32 656-092
+387(0)32 656-091
zineta@saracevic.ba

Hardox® Wearparts

Mirza Saračević, rukovodilac
+387(0)32 654-600
+387(0)62 881-324
+387(0)32 656-091
mirza@saracevic.ba
Srebrenko Marković, menadžer prodaje
+387(0)32 654-600
+387(0)61 919 407
srebrenko@saracevic.ba

Logistika

Edhem Begunić, rukovodilac
+387(0)32 654-600
387(061-509-378
edhem.b@saracevic.ba

Financije i HR

Amar Omahić, rukovodilac
+387(0)32 654-600
+387(0)61 918-429
+387(0)32 656-091
amar@saracevic.ba
Amela Mešinović, knjigovodstvo
+387(0)32 654-600
+387(0)32 656-091
amela@saracevic.ba
Meliha Huselja, zaštita na radu
+387(0)32 654-600
387(0)32 656-091
meliha@saracevic.ba

Maloprodaja

Lejla Agić, servis kupca
+387(0)32 656-090
+387(0)32 656-091
lejla@saracevic.ba
Enisa Škapur, servis kupca
+387(0)32 656-090
+387(0)32 656-091
enisa@saracevic.ba

Direktor

Enes Omahić
+387(0)32 654-600
+387(0)61 388-578
+387(0)32 656-091
enes@saracevic.ba

Projekt manager

Fuad Šišić
+387(0)32 654-600
+387(0)62 395-361
+387(0)32 656-091
fuad@saracevic.ba

Vlasnik

Osmo Saračević
+387(0)32 656-091
osmo@saracevic.ba
Top