Kontaktirajte nas
Gdje se nalazimo?

Kontakt informacije

SARAČEVIĆ d.o.o
Poslovna zona Vila br. 1 74260 Tešanj, Bosna i Hercegovina
+387(0)32 654-600
+387(0)32 656-091
info@saracevic.ba

Prodaja i marketing

Saša Bahtić
+387(0)32 654-600
+387(0)61 109-124
+387(0)32 656-091
sasa@saracevic.ba
Tarik Mehinović
+387(0)32 654-600
+387(0)62 980-735
+387(0)32 656-091
tarik@saracevic.ba
Admir Saračević. dipl.ecc.
+387(0)32 654-600
+387(0)61 623-924
+387(0)32 656-091
admir@saracevic.ba
Aida Jahić
+387(0)32 654-600
+387(0)32 656-091
aida@saracevic.ba
Nadina Hotić, dipl. pr.
+387(0)32 654-600
+387(0)32 656-091
nadina@saracevic.ba
Amar Omahić, dipl. ecc.
+387(0)32 654-600
+387(0)62 259-201
+387(0)32 656-091
jasmin@saracevic.ba

Tehnologija i razvoj

Midhat Škapur, PRK
+387(0)32 656-092
+387(0)62 946-432
+387(0)32 656-091
midhat@saracevic.ba
Mirza Saračević
+387(0)32 656-092
+387(0)62 881-324
+387(0)32 656-091
mirza@saracevic.ba
Amel Saračević, ing. maš.
+387(0)32 656-092
+387(0)32 656-091
amel@saracevic.ba
Amer Fetić, ing. maš.
+387(0)32 656-092
+387(0)32 656-091
amer@saracevic.ba

Nabava

Nermin Huselja, dipl.ecc.
+387(0)32 656-090
+387(0)62 342-872
+387(0)32 656-091
nermin@saracevic.ba

Maloprodaja

Alija Katardžić
+387(0)32 654-600
alija@saracevic.ba

Računovodstvo i finansije

Amina Hadžismailović, dipl.ecc.
+387(0)32 656-090
+387(0)61 973-587
+387(0)32 656-091
amina@saracevic.ba
Azra Saračević
+387(0)32 654-600
+387(0)61 836-673
+387(0)32 656-091
Hikmeta Prnjavorac
+387(0)32 654-600
+387(0)32 656-091
hikma@saracevic.ba
Selma Mešić
+387(0)32 654-600
+387(0)32 656-091
selma@saracevic.ba
Amina Dizdarević, dipl.ecc.
+387(0)32 656-090
+387(0)32 656-091
amina@saracevic.ba
Lejla Hamzić, dipl.ecc.
+387(0)32 656-090
+387(0)32 656-091
lejla@saracevic.ba

Transport i logistika

Enes Omahić, dipl. ecc.
+387(0)32 654-600
+387(0)61 388-578
+387(0)32 656-091
enes@saracevic.ba

Izvršni direktor

Fuad Šišić
+387(0)32 654-600
+387(0)62 395-361
+387(0)32 656-091
fuad@saracevic.ba

Menadžer

Osmo Saračević
+387(0)32 654-600
+387(0)61 166-915
+387(0)32 656-091
osmo@saracevic.ba
Top