Implementacija LEAN princima

U posljednjih mjesec dana naša firma je započela implementaciju LEAN principa u našoj organizacionoj i proizvodnoj strukturi.

Na slijedećem linku možete pogledati šta o firmi Saračević kaže TARGER Engineering and Consulting, konsultantska firma koja je zadužena za obuku i adekvatnu implementaciju LEAN principa u našoj kompaniji.

Link: https://www.linkedin.com/posts/targer-engineering-%26-consulting_implementacija-osnovnih-lean-principa-u-kompaniji-activity-6701752012389842944-ivBD

Share:
Top