Oglas za prijem u radni odnos

uposlenika na poslovima u sektoru
PROIZVODNJE ( zavarivač MIG MAG )  – 1 izvršioc

Potrebna znanja i kvalifikacije:
Posebna stručna sprema:
a) stepen… SSS (KV / VKV)
b) škola….. Tehnička/Strukovna
c) smjer….. Zavarivač (prednost)

- Probni rad….........DA
- Radno iskustvo….DA
- Poznavanje materijala, tehnološkog postupka, tehničke dokumentacije
- Komunikativnost i timski rad
- Proaktivan pristup i samostalnost u izvršavanju poslova

Kandidati su dužni prijavu sa biografijom (CV) i ostalom dokumentacijom dostaviti lično u sjedište firme “SARAČEVIĆ” d.o.o. Tešanj na adresu: Poslovna zona „Vila“ br.1 ili skeniranu dokumentaciju putem e-mail adrese: amina@saracevic.ba, midhat@saracevic.ba,

Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Kandidati koji budu ispunjavali uslove biće pozvani na razgovor o čemu će svako pojedinačno biti informisan od strane poslodavca.

Tešanj, 12.11.2021.
Direktor
Enes Omahić, dipl.oec.

Share:
Top