OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Radnik za zaštitu na radu – 1 izvršioc

Potrebna znanja i kvalifikacije:
a) stepen… VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova)

b) škola iz grupacije…... Tehničkih, Medicinskih i Prirodnih nauka


c) ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti zaštite na radu (prednost)


d) ima položen stručni ispit za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu (prednost)


Kandidati su dužni prijavu sa biografijom (CV) i ostalom dokumentacijom dostaviti lično u sjedište firme “SARAČEVIĆ” d.o.o. Tešanj na adresu: Poslovna zona „Vila“ br.1 ili skeniranu dokumentaciju putem e-mail adrese: enes@saracevic.ba,

Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Kandidati koji budu ispunjavali uslove biće pozvani na razgovor o čemu će svako pojedinačno biti informisan od strane poslodavca.

Tešanj, 16.07.2022.

Direktor
Enes Omahić, dipl.oec.

Share:
Top