Oglas za prijem u radni odnos

uposlenika na poslovima
ODRŽAVANJA – 1 izvršilac

Potrebna znanja i kvalifikacije:
Posebna stručna sprema:
a) stepen…SSS
b) škola…...Tehnička (Elektro struke, automehaničar)
- Radno iskustvo….DA (u oblasti održavanja)
- Posebna znanja….Poznavanje rada na računaru (MS Excell, MS Word), Preciznost, tačnost, dobra organizovanost, Visok stepen odgovornosti, pouzdanost, predanost, Vozačka dozvola „B“ kategorije, SPOSOBNOSTI: komunikativnost, fleksibilnost, istrajnost, kreativnost
- Probni rad ...DA

Opis posla i zahtjevi radnog mjesta:
- Upravljanje održavanjem s ciljem osiguranja nesmetanog i neprekinutog rada proizvodnog pogona.
- Poštivanje i kontrola poštivanja pravilnika i propisa u skladu sa standardima: ISO 9001:2015, ISO 14001 : 2015, koje se odnose na održavanje.
- Upravljanje aktivnostima održavanja – planiranje, kreiranje i revizija operativnih planova i planova preventivnog održavanja u saradnji sa rukovodiocima pogona, te realizacija i analiza realizacije istih.
- Odlučivanje o angažiranju stručnih servisa, te odlučivanje o potrebi zamjene potrošnih dijelova mašina i uređaja, te izmjene dijelova mašina i uređaja.
- Rješavanje reklamacija uslijed serviserskih intervencija.
- Vođenje evidencije (evidencije o održavanju, dokumentacija za proizvodne mašine i uređaje, servisne knjižice, baze podataka koji odgovaraju stvarnoj situaciju itd.).
- Upravljanje stanjem zaliha na skladištu, stanjem zaliha režijskog / pomoćnog materijala, stanjem zaliha rezervnih dijelova, upravljanje povjerenim sredstvima.
- Provjera usklađenosti postupanja s propisanim postupcima / normama i propisima, te s važećom regulativom, te otklanjanje neusklađenosti.
- Vođenje tehničke dokumentacije, tehničkih uređaja i mašina, uključujući i dokumentaciju o servisima, provjerama i ispitivanjima istih.
- Organizacija kontrole sigurnosti tehničkih uređaja, u skladu sa važećim propisima, koje obavljaju stručne osobe.
- Izvještaji nadređenima


Kandidati su dužni prijavu sa biografijom (CV) i ostalom dokumentacijom dostaviti lično u sjedište firme “SARAČEVIĆ” d.o.o. Tešanj na adresu: Poslovna zona „Vila“ br.1 ili skeniranu dokumentaciju putem e-mail adrese: amina@saracevic.ba, midhat@saracevic.ba

U slučaju prijema u radni odnos obavezno je priložiti:
- Ljekarsko uvjerenja

Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Kandidati koji budu ispunjavali uslove biće pozvani na razgovor o čemu će svako pojedinačno biti informisan od strane poslodavca.

Tešanj, 11.11.2020.

Direktor
Enes Omahić, dipl.oec.

Share:
Top