Oglas za prijem u radni odnos

uposlenika na poslovima u sektoru „Finansije i HR“

ADMINISTRATIVNI RADNIK – 1 izvršilac
Potrebna znanja i kvalifikacije:
Posebna stručna sprema:
a) stepen…SSS (sa ili bez iskustva)
b) škola…... Ekonomski smjer
- RADNO ISKUSTVO: Poželjno
- POSEBNA ZNANJA: Poznavanje rada na računaru
-POTREBNE OSOBINE: Preciznost, tačnost, dobra organizovanost, Visok stepen

odgovornosti , pouzdanost, predanost,

-SPOSOBNOSTI: Samoinicijativnost, proaktivnost, komunikativnost,

fleksibilnost, istrajnost, kreativnost, timski rad

- Vozačka dozvola „B“ kategorije (obavezno)
- Probni rad ...DA
Kandidati su dužni prijavu sa biografijom (CV) i ostalom dokumentacijom dostaviti
lično u sjedište firme “SARAČEVIĆ” d.o.o. Tešanj na adresu: Poslovna zona „Vila“
br.1 ili skeniranu dokumentaciju putem e-mail adrese:  amar@saracevic.ba .
Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Kandidati koji budu ispunjavali uslove
biće pozvani na razgovor o čemu će svako pojedinačno biti informisan od strane
poslodavca.
Tešanj, 13.11.2023.

Direktor
Enes Omahić, dipl.oec.

Share:
Top