Saračević d.o.o isporučuje električnu energiju Elektroprivredi FBiH

Firma Saračević d.o.o. na krovovima svojih hala instalirala je solarne čelije i od novembra prošle godine isporučuje električnu energiju u mrežu sistema Elektroprivrede FBiH. Kapacitet solarnih ćelija je 400 KW, a vrijednost investicije je oko 650.000 KM.

Uz podršku Evropske unije, kompanija je obezbijedila novu opremu i mašine te unaprijedila kvalitetu rada, poboljšala kvalitet i sigurnost proizvoda, zadržala postojeća radna mjesta i stvorila mogućnosti za nova kao i nove poslovne prilike.


I ako se i ova firma susretala sa svim teškoćama koje je prouzrokovala Korona ipak je uspješno završila prošlu godinu. Imali su veči obim prodaje uz nešto slabije finansijske rezultate.

Share:
Top